Izboljšajte prehranske navade, prevzemite nadzor nad svojim zdravjem, počutjem in izgledom ter postanite telesno in mentalno sposobnejši.

Online prehransko izobraževanje in coaching

Imate kdaj občutek, da so vaši poskusi izboljšanja prehranjevanja podobni vožnji po krožnem križišču brez izvoza? Pri tem niste osamljeni. Od leta 2005, odkar obstaja Cenim.se , smo več 10.000 ljudem posredovali relevantne, preverljive, z znanostjo podprte informacije glede prehrane, vadbe in ostalih vidikov zdravega življenjskega sloga. A vedeti KAJ je treba narediti, ni dovolj; treba je tudi dejansko narediti. In da se nekaj dejansko naredi, je treba najprej vedeti KAKO se bo to naredilo. Treba je imeti v praksi izvedljiv načrt. In se ga držati. Tudi takrat, ko postane težko. Tukaj nastopi Cenim.se online prehransko izobraževanje in coaching.

Dokazano učinkovite in dolgoročno vzdržne strategije

Cenim.se online prehransko izobraževanje in coaching:

  • podaja BISTVENO znanje, ki je potrebno za razumevanje zdravega načina prehranjevanja,
  • pokaže KAJ je treba narediti, da bi si uredili prehrano,
  • pokaže KAKO si lahko uredite prehrano ciljem in življenjskim okoliščinam primerno in
  • daje na razpolago orodja in osebno podporo trenerjev, ki KAJ in KAKO zelo olajšajo.
Cenim.se prehransko izobraževanje

Boljše psihofizično stanje

Naš program vam lahko pomaga do bistvenih sprememb telesne sestave, izboljšanja počutja in nivoja energije. Še pomembneje pa je, da lahko to potem tudi vzdržujete ali nadgradite, saj ste opremljeni potrebnim znanjem in imate sistem, s katerim lahko uspešno krojite svoje življenje.

Prevzemite nadzor

Nikoli več se vam ne bo treba posluževati restriktivnih diet in drugih neživljenjskih metod. Še več, vedeli boste, da so in zakaj so te metode neučinkovite in pogosto celo zdravju in počutju škodljive.

Prilagojeno vam

Ne predpisujemo diet, ne vsiljujemo striktnih pravil, ki so nekompatibilna z vašim življenjem, preferencami itd., podamo pa potrebno znanje in vam pomagamo osvojiti nabor zdravih prehranskih in prehranjevalnih navad. Razvili boste navade, ki bodo postale del vas in vam pomagale do vitkejšega, vitalnejšega telesa in večje mentalne kapacitete.

Zasnovano na znanosti

Sistem smo zasnovali na podlagi strokovnih dognanj in dolgoletnih izkušenj z najrazličnejšimi strankami. Cenim.se ekipa trenerjev spremlja razvoj na strokovnih področjih prehrane, vadbe in psihologije in nove ugotovitve uporablja pri izpopolnjevanju prehranskega coachinga in vsakodnevnem delu s strankami v fizičnih vadbenih centrih.

Kako poteka? Kaj dobite?

Prehranski kurikulum je iz dveh delov in obsega več kot 30 lekcij, ki so razdeljene v 12 modulov. Z lekcijami pridobite vse potrebno znanje za razumevanje koncepta zdravega prehranjevanja in da se vam nikoli več ne bo treba spraševati, kaj in koliko naj jeste.

Lekcije so razumljive in večinoma enostavne, tako kot mora biti tudi prehranjevanje. Za vsako lekcijo porabite 10 do 20 minut.

Za celoten kurikulum si lahko vzamete kolikor časa želite; lahko ga predelate v treh tednih ali pa v petih mesecih. Večina strank ga predela v osmih do dvanajstih tednih, torej en do dva modula na teden.

Na koncu vsakega modula in nekaterih vmesnih lekcij dobite tudi vprašalnik oz. test, s katerim preverite in okrepite znanje, ki ste ga pridobili s preteklimi lekcijami. Vprašalniki so sestavljeni tako, da spodbujajo pomnenje in razumevanje, ne da vas obremenjujejo in frustrirajo.

Prehranski coaching obsega tri module, dva teoretična in enega praktičnega. Praktični modul obsega eno domačo nalogo in 5 navad. Sestavili smo nabor prehranskih in prehranjevalnih navad, ki so bistvene za preoblikovanje vedenja in miselnosti v kontekstu prehranjevanja in tudi širše. Ta nabor lahko kasneje tudi sami dopolnjujete.

Preoblikovanje vedenja in miselnosti vas bo postavilo na pot smiselnega, zdravega, neobremenjujočega prehranjevanja in posledično bolj zdravega življenjskega sloga.

Pogoj za dostop in začetek s coachingom je, da predelate prvi del prehranskega kurikuluma. Ta pogoj zagotavlja, da se prakse lotite oboroženi s primernim znanjem.

Za coaching je predvidenih 12 tednov; vsaka dva tedna dobite novo nalogo oz. navado, ki jo morate vaditi. Vendar pa je, podobno kot za kurikulum, tudi dolžina coachinga prilagodljiva.

Kuhinja. S programom dobite neomejen dostop do Kuhinje – iskalnikov po podatkovnih zbirkah živil in receptov / obrokov in aplikacij za sestavljanje obrokov ter spreminjanje in prilagajanje obstoječih receptov lastnim potrebam.

V podatkovni zbirki živil imamo večino generičnih živil in dnevno naraščajoče število izdelkov različnih blagovnih znamk z do 138 navedenimi hranilnimi vrednostmi. Živila in izdelke ter njihove hranilne vrednosti lahko pregledujete, si jih shranite med priljubljene in jih kombinirate v obroke oziroma recepte, ki imajo avtomatično izračunane hranilne vrednosti.

Obroke oz. recepte si lahko shranite, jih označite kot zasebne ali pa dovolite javno objavo in s tem pomagate tudi drugim uporabnikom. Naša baza receptov se na ta način veča, saj člani prispevajo svoje kuharske mojstrovine. Recepte lahko s pomočjo aplikacije enostavno spremenite (dodate in odvzamete živila in spremenite njihove količine) in tako hranilno prilagodite lastnim potrebam.

Demo verzija iskalnika po podatkovni zbirki živil
Demo verzija iskalnika po podatkovni zbirki receptov

Meritve in izračuni. S programom dobite dostop do aplikacije za različne fiziološke izračune (bazalna presnova, skupna dnevna presnova, poraba energije glede na srčno frekvenco itd.), makrohranilne izračune in razporeditev makrohranil glede na cilje, ter možnost periodičnega beleženja svojega napredka s pomočjo antropometričnih meritev.

Sistem odgovornosti. Za napredovanje morate v aplikaciji označiti, da ste prebrali lekcijo ali navado, oz. opraviti test znanja. Nihče vas ne preverja in vam gleda pod prste, a za svoja dejanja ste vseeno odgovorni. Sami sebi.

Podpora trenerja. Ves čas coachinga vam je na voljo tudi Cenim.se trener, ki ga lahko kontaktirate če oz. ko naletite na težavo oz. ko potrebujete dodatno pomoč ali razlago.

Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje
Cenim.se prehransko izobraževanje

Pogosta vprašanja in odgovori

Ne. Dobite pa vse potrebno znanje, da si boste lahko jedilnik sestavili sami. Ne verjamemo v diete in jih zato tudi ne predpisujemo, ne vsiljujemo striktnih pravil, ki so nekompatibilna z vašim življenjem, preferencami itd., pač pa predajamo znanje, ki vam bo pomagalo oblikovati prehranske in prehranjevalne navade, ki vas ne bodo obremenjevale, ki vam bodo všeč in se jih boste brez težav držali. Naučimo vas osnovnih principov zdrave prehrane kot so nadzorovanje energijskega ravnovesja, izbira primernih živil (glede na vaše osnovne preference), prehranske rutine, izboljšanje zavedanja, nadzorovanja apetita ipd.

Da. Teorija prehrane (makrohranila, mikrohranila, prebava, presnova, prehranski kazalci in indeksi, apetit, lakota, sitost, prezamaščenost itd.) je neodvisna od omenjenih preferenc posameznika, prav tako pa je od teh preferenc neodvisen tudi coaching, saj gre za oblikovanje navad, ki so del zdravega prehranjevanja ne glede na to, ali ne jeste mesa, jeste po LCHF sistemu itd.

Program ni primeren za ljudi, že imajo veliko znanja o prehrani in delovanju telesa in predvsem tudi nimajo težav s privzemanjem novih navad ter konsistentnostjo pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga.

Naš program ni dieta, ni skupek pravil in izbir, ki se jih je treba držati.

Naš program ne bo peljal vaših otrok v šolo in vse izvenšolske dejavnosti, ne bo šel namesto vas v službo ali na faks, ne bo vam pripravil obrokov itd. Lahko pa vam pokaže, da zdravo prehranjevanje ni tako zapleteno, kot si morda mislite.

Najprej: mi nismo prehranski svetovalci. Smo trenerji, ki se izobražujemo tudi na področju prehrane. Gregor Vidmar, ki je avtor večine kurikuluma, kot športnik in trener področje prehrane spremlja že več kot 20 let, predaval je na seminarjih, konvencijah, izobraževanjih, o prehrani je pisal za razne revije in internetne strani itd. Kurikulum niso subjektivna mnenja, pač pa trenutno veljavna strokovna dejstva. Seveda tudi ne trdimo, da smo edini, najboljši, oh in sploh nepogrešljivi: Kozjek, Kojić, Samobolec, Grom, Podlogar … to je le nekaj domačih prehranskih svetovalcev in strokovnjakov, ki jim lahko zaupate. Se pa utapljajo v morju “svetovalcev”, ki bi vam jih odsvetovali.

Stopite na pot zdravega, neobremenjujočega prehranjevanja!

Prehransko izobraževanje in coaching

60 €

enkratno plačilo
doživljenjski dostop